Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, CHKO Malé Karpaty

Miesto v CHKO Malé Karpaty

V CHKO Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Pustý kostolík, Panský dom, Zochova chata, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Kolísky, Humenice, Prvé vŕšky, Gazare, Čistinky, Plánky, Veľký Varan, Kamenáre, Horáreň Pekná cesta, Háj, Zadné červené, Na Sládkovskej, Staré záhrady, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Hoblíkove záhrady, Horská, Roličky, Na tehelni, Záhumenice, Horné ohrady, Veľké Tŕnie, Pod Handraškou, Na nivách, Kremenice, Kopce, Dlhý vrch, Cerová dráha, Novákov les, Trávniky, Biháre, Rybníky Parina, Vidnarky, Bukovec, Nad kostolom, Za kaplnkou, Panský les, Čierne blato, Rázsochy, Fugelka, Dolina, Na jamách, Dolné lúky, Lúky nad dedinou, Záhumenice, PRI LIPE, U Mosných, Pod Kuliškou, Pitvory, Záhumenice, Pod vinohradmi, Betlehem, Polkoráby

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 2 z 17

Trvajová dolina, Paseky, Pagáčovci, Za potokom, Peredzské, Sakovci, Sakov vrch, Juhásová a Trvajová, Biely kríž, Vágalovci, Panciere, Horné Košariská, Zazová, Pláčkovci, Šlahorčina, Sasákov mlyn, Horné lúky, Dolný rúban, Pri račom potoku, Horné záhumence, Pod Dubravou, Horný diel, Dolný diel, Batkovce, Oboje vojské, Nový mlyn, Brezina, Brehy pod jarkom, Nad teheľňou, Prídavky, Píla, Pučavky, Pod valom, Havrania skala, Kopanice, Prielohy, Močidielka, majer Prekážka, Pustý rybník, Pod mraznicami, Horné grefty, Za kostolom, Pri hámri, Kršlenica, Banďova lúka, Na Maruši, Horná pažiť, U Slivu, Františkov majer, Bariny, Olšová hora, Za potokom, Zemný vrch, Kamenné tváre, Nad Lichtkami, Táborky, Novosady, Kramársky les, Ovsisko, Sebraky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 3 z 17

Háj, Kopaničiarske, Turie brehy, Troganových lúčky, Hrubé lúky, Ohradky, Kaťušina lúka, Grošovské, Nad Bednárovým, Tri studne, Lipy, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Venčeky, Kňazove dreviská, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Pod Končinami, Davčové, Pod úbočím, Mederie, Bajcarova dolina, Tehlárová, Pod Barancom, Záhumenice, Lopušná, Pod Ostriežom, Pod úbočím, Brezvovky, Dolné lúky, Ostrá úboč, Matejkova dolina, Kúdeľove nivy, Vŕšky, Dolná mláka, Šenkérových lúky, Za dúbravkou, Horná mláka, Úboč, Dvoly, Dlhé rovné, Medzi krúžkami, Pod hájom, Úval, Ďaleké baracky, Blízke baracky, Oskoruša, Za Hoštákom, Za uhlom, Slaniská, Patákové, Na ľadnici, Háje, Vzdialenejšie záhumenice, Pri brezinách, Medzi barackami, Zúbková, Rovienky, Kolovrátok

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 4 z 17

Medzi mlákami, Gašparových lúky, U blata, Pri blate, V kruhu, Bahulových vŕšok, Pod Zápačím, Nový dvor, Za výmoľom, Malé Vagrvoldy, Cierna skala, Smrekovec, Pri Jaseni, Vítkov vŕšok, Trstinka do potoka, Od chotára, Nad Vťelniskami, Františkova, Krštenice, Pod hôrkami, Pod potokom, Medzi cestami, Pri studienkach, Matkahezy, Koruny, Pod panským, Vcelniská, U bielej hliny, Lošonská, Trstinka, Grefty, Deravá skala, Hrabovec, Pid dubinou, Pri jarku, Do Holej hory, Malá kamenná dolina, Pod holou horou, Kubášova, Predhorie, V lazoch, Spodky, Pod humnami, Nad Petenskou, Drieňová hora, Kamenné vráta, Chrasťová hora, Bravenčí kruh, Na kamennom jarku, Kamenište, Kukly, Pod jeleňou horou, Pri sasine, Na vŕškoch, Za humná, Pod Korlátkou, Biele studienky, Nové pole, Sásie, Za hoštákmi

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 5 z 17

Bukovina, Za horou, Nad lúčkami, Pod hájom, Podielky, Noviny, Pri včelínoch, Hrudy, Zdola dráhy, Borina, Nad Pustým, Záhlučky, Nad močidlami, Pod Malce, Sádky, Tále, Rajčie hory, Piesky, Podisky, Podolky za kríčkom, Kamence, Za luhom, Od veselského, Paseky, Pri močidlách, Vrchy, Pod ježovkou, Pri hliníkoch, Kapusnice, Lúky vyše silnice, Dolné mlyny, Osmina, Záhrady, Smoliarov háj, Nad záhradami, Priečne, Pasienok, Konopniská, Jágarská, Zánivčie, Záhony, Lajtny, Pri Bôriči, Grefty, Od nižnianského, Od kočínského, Pracháreň, Šajcle, Panský les, Niva háj, Za kostolom, Orešanské, Osičie nad háčkami, Jaminy, Veľký železník, Pri mlynoch, Výsady, Za vŕškom, Smutná a Dolné Šnajdáre, Kapustnice

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 6 z 17

Osičie a Nad Háčkami, Horné lúky, Krátke, Dlhé, Ohlajty, Blažkovec, Lúky vyše cesty, Plchovec, Ponky, Konopiská, Pri mlyne, Biele stoky, Kozy, Štátny les, Dúbravka, Šajby, Sparištia, Malý rybníček a Vrásičie, Klenová a Popočné, Hrubý a malý železník, Medzi potokmi, Panský les, Štátny les, Sychravý, Mladé hory, Dolina, Trázniky, Hranová, Šišoritné, Horné Šnajdáre, Pod Háčkami, Bohatá, Pod prandle, Dlhé, Sova, Sparištia, Vápenice, Záhumenice, Na bráne, Bukovina a Pavlíkova, Pri cintoríne, Podháje a húšte, Pod záhlučky, Podháje, Výsady, Maruša, Za humnami, Pahorky, Jarka, Panský les, Dielce, Holý vrch, Za výsadami, Žobrák, Za horným koncom, Selnice, Šivavec, Horné konce, Ramáre, Parná, Štábonty, Špindrále

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 7 z 17

Bukovina, Kýžnare, Jalovčie, Pojty, Vrch Leginák, Za humnami, Rúbanice, Šaškovec, Háčky, Bôričie, Dielce, Purbeky, Rybníček, Nad vidnarky, Staré slanisko, Lósiky, Horné vinohrady, Horné pole od Naháča, Dolné vinohrady, Solírové, Pod výškou, Hoštacká hôrka, Lachov, Potočné, Pod Piešťou, Pri Pavlovom jarku, Za Blavou, Vlčiaky, Za Beňovou horou, Prešovňa, Grafle, Paure, Šajby, Horná Blava, Zámok, Červíčka, Hlavina, Pod Vinohrady, Cvikle, Juríčkova jama, Rehákov jarok, Lúčky, Nad Rehákovým jarkom, Nad Mariášom, Homolka, Pod Hrubými skalami, Červená búda, Pod rovnou, Predné záhumenice, Za lesom, Tŕstie, Piešťa, Spúšť, Rovná, Beňova niva, Kostolná hôrka, Lazy, Pod zlámanou horou, Malé Barany, Kačínske

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 8 z 17

Pri kohútovom jarku, Včelín, Pod Prešovňou, Pod oknami, Zlámaná hora, Obora, Na lúčkach, Gonvalovské, Prostredný vrch, Prachárska dolina, Duhrová, Za humnami, Hofnáre, Čierna hora, Kozáčky, Gašparová, Cerovina, Korytá a pálenica, Kĺzanské údolie, Teplice, Horné lúky, Písaný kameň, Konča Skaliek, Trianova dolina, Banky, Štrbavé, Erika, Pod Hrenákovými brehmi, V krúžkoch, Šenkárka, Kazáre, Skaly nad Vyvieračkou, Rehákova, Za plešivou, Hrabník, Lesná hora, Šešlochty, Polodomnice, Zbojníčka, Pri ceste, Kamenný vrch, Uhliská, Podhory, Petruchová, Za jarkom, Veľká Baňa, Cibule, Kožová, Valovská, Pole od osuského, Vlčie hory, Vyje, Pred hornou lúkou, Chlebnice, Záhumenice, Močarina, Panské po Čajkami, Mierkové, Krivica, Suchá hora

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 9 z 17

Bukovina, Grófová, Jancová, Zlatá noha, Dúbrava, Lipina, Solcáre, Paseky, Obora a Čeklín, Hrabník, Slobodné, Pustý Ligisland, Lesy, Za Beňovou nivou, Tepluše, Dolné Kuglové, Himligárka, Nízke, Budnisko, Tichý vrch, Veľká Šimkovská, Cejtach a Molpir, Jurečková lúka, Rígeľ, Stoličiare, Babia hôrka, Silasčíková, Vyhorené, Mosnácka, Bachárka, Štamperky, Koláre, Gašparka, Malý Peterklín, Olšina, Kocúri, Polesina, Veterník, Pri dube, Krivé Kolísky, Krajčíre, Kolená, Fongy, Panský les, Hrnčiare, Dubový vrch, Vojské, Jancové, Pod Čajkami, Za Dúbravou, Sološnická dolina, Pod Jancovým, Pred dolinou, Padelky, Horné, Malá Baňa, Malinské, Farské a Pekovičová, Špitálsky les, Na kopci

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 10 z 17

Kobiláky, Jancova hora, Topole, Široká, Šibenice, Hory, Urbársky les, Kvapkavá studnička, Čeklín, Hruščova, Kremenica, Omlade, Mýtnáre, Pod strateným stokom, Svätá hora, Záhumenice, Pod Brnošinami, Komandle, Holúbková, Malý Barvienok, Trianov vrch, Nad kaplnkou, Zelená hora, Boroš, Zuby, Cidle, Štefkovci, Očkajov vrch, Klokoč, Novosady, Školnícka hôrka, Chrenkova dolina, Švarcman, Očkajov vrch a malá Čížová, Spodný Dubník, Za Michalkom, Stará Chtelnica, Všivavý potôčik a pálenica, Nové hory, Brestové, Borky, Posekaný háj, Pri troch duboch, Nad Vydricou, Krivé, Farársky les, Kopánka, Pri Gemešovom jarku, Vedľa kríža, Pod Mariášom, Pod Bielou horou, Hofierske diely, Rybník, Rúbanice, Štátne lesy, Dlhé kusy, Nad vinohradmi, Vypálené, Strieborné misky, Uhlianka

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 11 z 17

Jelenie, Pri Zabitom, Boky, Skalky, Černík, Bystrické, Šajtle, Kinisberg, Pri Hruškovom, Komory, Malá Šimkovská, Bachračka, Smrdáčky, Pod Bradlom, Halba, Sitiny, Šestka, Pod Čeklínom, Osminy, Kľuče, Medzi jarkami, Panský les, Mechy, Pod hrádzou, Masárske, Pisáre, Pod Čížovou, Lopaty, Dlhé, Mníšske, Brnošiny, Pálffyovské, Pri lošonskom chotári, Bolnáre, Závrište, Hrabník, Raková, Na Puškárovej, Trianová, Horné Kuglové, Prostredné, Kukly, Pisárova dolina, Obora, Krepčík, Lesný hon, Od medzí, Záklučie, Nové hory, Zajačí skok, Bratislavské záhumenice, Vápenička, Malvaská lúka, Kráľov vŕšok, Za Holou horou, Pätiradie, Diely k Rudavám, Dielce, Motyčky, Kaluže

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 12 z 17

Nad Fajdlbergom, Malá jama, Konopniská, Vajarský les, Nad škorcom, Kamenisté, Horné podlesné, Obecný les, Obora, Vyrúbané, Lizíková, Kratina, Prostredný vŕšok, Tri hony, Diely, Pod Skalou, Za vŕbím, Líščí vrch, Vypálenisko, Dlhé role a Kulháň, Dlhé štvrte, Makové lúky, Zálistok, Skalky a Jancova hora, Trávnice a Černík, Močiare, Sološnický les, Močiarne tatry, Za chrástami, Prílohy, Nad Rásnikom, Kliny, U Sopkovej, Radové role, Jalšina, Rajna, Hradište, Pyšné, Za Ševcovým jarkom, Valaské, Blechov jarok, Pod pálenicami a oborou, Hora, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Rakyta, Jamy, Farárske, Sedliacke, Kratiny, Trávniky, Piesky, Rúbane, Za Kerebergom, Bočiny, Brezová, Silešky, Od Vrbovca, Štátny les, U verbajky, Frndákovci

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 13 z 17

Kotliarka, Cvičná lúka, Drotáre, Pod Hurbánkami, Javorinky, Políčko, Nad Gortňavou, Pod Rybníkom, Dolné lúky, U Kocúrov, Zľaby, Doliny, Pod horami, Staré rúbanisko, Pod homolkami, Stupka, Richtárstvo, Do Vrbovca, Hrabníky a rovné pole, Pri obrázku, Medzi lúkami, Hrúšťová, Pod Kráľovým vŕškom, Dolné lúky, Skalka, Salaš, Potôčik, Hlboký jarok, Brezy, Diely k Malvazu, Za brezím, Pod úbočou, Strapáky, Nad Jancovým, Holind, Krížne, Beňová, Osminy, Pri Dubníku, Pod chodníkom, Kočov pred kanálom, Na lúčkach, Pod Klinecbergom, Hrubý Barvínek, Veľká Čížová, Mlyniská, Rúbané, Od novej lúky, Oprchále, Za vinohradmi, Vrchy, Murna, Sedliská, Studienkové, Štrky, Medzi cestami, Vrbovec, Pod zámkom, Nechtáky, Podolky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 14 z 17

Záhumenice, Miligrunt, Ganglovská, V Lopušnej, Languvky za potôčkom, Languvky, Nad potôčikom, Nad potôčkom, Pod brežné, Zákľučské lúky, Volcházy, Nad slaniskami, Záhumné pole, Šaltov, Počkovec, Sprosna, Horný rúban, Mlynské pole, Nad pivnicou, Čerenec, Puškárka, Hôrka, Háje, Pod chrasťou, Moderská hora, Mestský vrch, Zajačie, Priepastie, Bosáková, Pod hrabinou, Holint, Nad Uhliskami, Šalátová, Horné lúky, Vidlárové, Vinohrady, Spoločná lúka, Pastierovce, Doliny a Mutre, Za záhumenicami, Horné lúky, Brehy, Vajčatý, Vankovské I., Pod hôrkami, Stoková hora, Horné pustáky, Pustáky, Pindrišová, Dolné padielky, Barance, Nová hora, Trgonova, Ostrá, Nigle, Kopanice, Pod Dúbravou, Stará hora, Zinská dolina, Dolná Bukovina

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 15 z 17

Dolné nandiely, Breziny valové, Za cintorínom, Kamenec vyše hradskej, Horné, Noviny, Rúbanie, Stará osada, Žákova lúka, Vankovské II., Peterklin, Pod Čerencom, Malá Jurčová, Pod Koňom, Valuchová, Kopánky za kostolom, Pod hájom, Nivky vyše dediny, Pod rúbaním, Pod čelom, Dolné jamky, Homolky, Pod Krauským, Stupy, Dielce nad mlynom, Škridláky, Dlhý Vŕšok, Diely pod hájom, Komárno, Huncpalky, Nad vápenkou, Príhony a Mašíková, Židové, Chatová oblasť Suchý Vrch, Rúbaň, Pažitné radové lúky, Pod Petrovou, Pod Kamencom, Pri bosom jarku, Diely k jaseňu, Dolné lúky, Horské diely, Od Bielku, Lipiny, Uhliská, Pezinská dolina, Grefty, Panštiny, U sadovej nivy, Kamenec niže hradskej, Niže sviatočnej, U Hurbánky, Korontálka, Hoštačina, Malé prostredné, Saulak, Pri Grnči, Pod Rakytkou, Dlhý diel, Hoštáky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 16 z 17

Malé kolárske, Pod Hôrkou, Grofova, Slnečné Údolie, Medzi vodami, Kamenec, Na hôrku, Koryto, Dolné pustáky, Horné pole, Za Kučerkou, Krauské, Kút, Hrabina, Hôrka, Horné Blavské, Nivky, Čelo, Pod Suchým vrchom, Vajarský les, Štyri búdy, Sobonky, Kučišdorfská Dolina, Kinárová, Mlynské pole, Maginky, Horné lúky, Lúky pri Prašníku, Pod Brezinkou, Kopanice pred jarkom, Priepastné pole, Na siedmych Táľoch, Pod Hrádkom, Brezinka, Pod stodolami, Kučisdorfská dolina, Radvanica, Drgonova, Pasienkové diely, Slatina, Balaton, Šteruská dolina, Kozinec, Jágrová, Balatom, Libavica, Hrubé prostredné, Pod Kinárovou, Petrova, Zlatá hora, Holeška, Zbudovce nad včelínom, Pod Brezinou, Čierna zem, Horné pole, Seliešky, U Grnče, Ostrá dolinka, Pod rebrom, Table

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 17 z 17

Dolné úvozy, Koryto, Hore Holeškou, Hrubá dolina, Nad Čerencom, Vinohrady, Nad perneckou cestou, Holý vrch, Dolná hora, Širmahok, Šarfická hora, Prostredný vrch, Pri Struhe, Turošnice, Bukovina, Lingrab, Obecná hora, Lingravy, Široké diely, Skalky, Obecná hora, Nad baňami, Za lúkami, Na krížnej, Čmelok, Solisko, Panštiny nad medznicou, Pod kapustnicami, Studený vŕšok, Raková, Pustáky, Pri Kukle, Medzi borníkami, Stverové Sady, Kovačice, Podvinohradské lúky, Srmina, Pod Libavicami, Pavlíčková, Dubník

miesto inde

Kršlenica (3x), Orlie skaly (2x), Pod Pajštúnom (2x), Strmina (2x), Bolehlav (1x), Hlboča (1x), Roštún (1x), Vyvieračka pod Bacharkou (1x), Chríb (1x), Lančársky Dubník (1x), Slopy (1x)
miesto v Kršlenica
miesto v Orlie skaly
miesto v Pod Pajštúnom

Podobné, CHKO Malé Karpaty:

3513x turistika, 1446x miesto, 779x strom, 472x orientačný bod, 200x poľovnícky posed, 195x turistické informácie, 170x prístrešok, altánok, 85x ohnisko, 54x miesto na piknik, 45x orientačná mapa, 19x štôlňa, 16x atrakcia, 11x chranený strom, 11x komín, 6x studňa, 2x ZOO, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.