Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, CHKO Malé Karpaty

Miesto v CHKO Malé Karpaty

V CHKO Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Pustý kostolík, Leopoldov majer, Panský dom, Vlkovka a pod Ravnicou, Kolísky, Humenice, Prvé vŕšky, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Na Sládkovskej, Čistinky, Plánky, Veľký Varan, Horáreň Pekná cesta, Kamenáre, Zochova chata, Pod Jahodníkom, Gazare, Staré záhrady, Pri svätej studienke, Háj, Horská, Roličky, Veľké Tŕnie, Horné ohrady, Pod Handraškou, Na tehelni, Háj, Na nivách, Záhumenice, Cerová dráha, Kremenice, Kopce, Dlhý vrch, Trávniky, Rybníky Parina, Biháre, Bukovec, Nad kostolom, Vidnarky, Čierne blato, Za kaplnkou, Panský les, Novákov les, Fugelka, Rázsochy, Dolina, Pod Kremenicou, Dolné lúky, Lúky nad dedinou, Na jamách, Záhumenice, PRI LIPE, Sakov vrch, Polkoráby, Peredzské, Pitvory, U Mosných

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 2 z 17

Paseky, Záhumenice, Pod vinohradmi, Za potokom, Juhásová a Trvajová, Pod Kuliškou, Betlehem, Trvajová dolina, Pagáčovci, Sakovci, Horné Košariská, Biely kríž, Vágalovci, Zazová, Panciere, Šlahorčina, Pláčkovci, Horné lúky, Sasákov mlyn, Batkovce, Horný diel, Nový mlyn, Dolný diel, Dolný rúban, Horné záhumence, Pod Dubravou, Pri račom potoku, Oboje vojské, Nad teheľňou, Brehy pod jarkom, Brezina, Prídavky, Kopanice, Pod valom, Prielohy, Pučavky, Havrania skala, Močidielka, Píla, majer Prekážka, Pustý rybník, Pod mraznicami, Horné grefty, Pri hámri, Za kostolom, Banďova lúka, Kršlenica, Na Maruši, Horná pažiť, U Slivu, Františkov majer, Bariny, Olšová hora, Kamenné tváre, Za potokom, Zemný vrch, Novosady, Táborky, Nad Lichtkami, Kramársky les

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 3 z 17

Rajna, Ovsisko, Sebraky, Kopaničiarske, Troganových lúčky, Turie brehy, Ohradky, Hrubé lúky, Kaťušina lúka, Grošovské, Tri studne, Nad Bednárovým, Lipy, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, Stredné Ohňavy, Obora, Ostrá úboč, Matejkova dolina, Záhumenice, Mederie, Pod úbočím, Pod Končinami, Pod úbočím, Pod Barancom, Davčové, Tehlárová, Lopušná, Brezvovky, Dolné lúky, Bajcarova dolina, Pod Ostriežom, Pri brezinách, Zúbková, Šenkérových lúky, Na ľadnici, Pod hájom, Rovienky, Slaniská, Za Hoštákom, Dolná mláka, Úboč, Za dúbravkou, Oskoruša, Dvoly, Medzi barackami, Dlhé rovné, Kúdeľove nivy, Za uhlom, Medzi krúžkami, Blízke baracky, Úval, Horná mláka, Patákové, Háje, Vŕšky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 4 z 17

Vzdialenejšie záhumenice, Ďaleké baracky, Medzi mlákami, Pod Zápačím, Bahulových vŕšok, Kolovrátok, Pri blate, U blata, Gašparových lúky, V kruhu, Pod holou horou, Pod potokom, Malé Vagrvoldy, Františkova, Vítkov vŕšok, Grefty, Spodky, Od chotára, Koruny, Vcelniská, Deravá skala, Pri studienkach, Kamenné vráta, Na vŕškoch, Pod hôrkami, Pri sasine, Trstinka, Kubášova, Matkahezy, Pod Korlátkou, Nad Petenskou, Krštenice, Medzi cestami, Chrasťová hora, Cierna skala, Nad Vťelniskami, Pod jeleňou horou, Drieňová hora, Hrabovec, Za humná, U bielej hliny, Kamenište, Malá kamenná dolina, Trstinka do potoka, Pid dubinou, Smrekovec, Do Holej hory, Predhorie, V lazoch, Pri Jaseni, Za výmoľom, Lošonská, Pri jarku, Nový dvor, Bravenčí kruh, Pod humnami, Na kamennom jarku, Pod panským, Kukly, Pod hájom

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 5 z 17

Pri včelínoch, Sásie, Za hoštákmi, Podielky, Biele studienky, Noviny, Nad lúčkami, Za horou, Nové pole, Bukovina, Nad záhradami, Pasienok, Piesky, Konopniská, Sádky, Jágarská, Kapusnice, Osmina, Borina, Pri hliníkoch, Pod ježovkou, Lúky vyše silnice, Paseky, Pod Malce, Hrudy, Od veselského, Kamence, Zdola dráhy, Pri močidlách, Vrchy, Rajčie hory, Za luhom, Záhony, Podolky za kríčkom, Smoliarov háj, Priečne, Nad Pustým, Záhlučky, Záhrady, Zánivčie, Nad močidlami, Tále, Podisky, Dolné mlyny, Trázniky, Výsady, Dúbravka, Pri Bôriči, Za kostolom, Plchovec, Sparištia, Krátke, Na bráne, Pod záhlučky, Niva háj, Šišoritné, Hrubý a malý železník, Výsady, Za výsadami, Osičie nad háčkami

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 6 z 17

Horné Šnajdáre, Lajtny, Orešanské, Mladé hory, Malý rybníček a Vrásičie, Kapustnice, Panský les, Osičie a Nad Háčkami, Klenová a Popočné, Horné lúky, Pod Háčkami, Šajcle, Pahorky, Bukovina a Pavlíkova, Biele stoky, Ponky, Šajby, Za humnami, Blažkovec, Dlhé, Jarka, Štátny les, Kozy, Pri mlynoch, Konopiská, Podháje, Jaminy, Veľký železník, Podháje a húšte, Sychravý, Medzi potokmi, Dielce, Od kočínského, Od nižnianského, Sova, Sparištia, Vápenice, Záhumenice, Pracháreň, Panský les, Panský les, Pri mlyne, Štátny les, Lúky vyše cesty, Za vŕškom, Pri cintoríne, Bohatá, Dolina, Dlhé, Holý vrch, Pod prandle, Grefty, Ohlajty, Maruša, Hranová, Smutná a Dolné Šnajdáre, Bôričie, Horné konce, Žobrák, Kýžnare, Dielce, Ramáre

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 7 z 17

Staré slanisko, Šaškovec, Háčky, Za humnami, Rúbanice, Jalovčie, Šivavec, Parná, Vrch Leginák, Špindrále, Selnice, Za horným koncom, Pojty, Rybníček, Štábonty, Nad vidnarky, Purbeky, Bukovina, Lósiky, Solírové, Dolné vinohrady, Horné pole od Naháča, Horné vinohrady, Za Beňovou horou, Pod Prešovňou, Nad Rehákovým jarkom, Pod rovnou, Včelín, Hlavina, Grafle, Pri kohútovom jarku, Gonvalovské, Šajby, Paure, Pod Vinohrady, Pod zlámanou horou, Malé Barany, Zámok, Prešovňa, Rehákov jarok, Kačínske, Červená búda, Horná Blava, Pod Piešťou, Za Blavou, Piešťa, Rovná, Kostolná hôrka, Pod výškou, Lúčky, Pod oknami, Potočné, Nad Mariášom, Cvikle, Beňova niva, Za lesom, Lachov, Lazy, Spúšť, Obora

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 8 z 17

Na lúčkach, Červíčka, Zlámaná hora, Juríčkova jama, Hoštacká hôrka, Pod Hrubými skalami, Pri Pavlovom jarku, Homolka, Vlčiaky, Tŕstie, Predné záhumenice, Na kopci, Švarcman, Cerovina, Farársky les, Kozáčky, Nízke, Obora a Čeklín, Pustý Ligisland, Za jarkom, Mechy, Pri troch duboch, Korytá a pálenica, Šestka, Pred dolinou, Dlhé kusy, Panský les, Pri ceste, Horné lúky, Tichý vrch, Duhrová, Grófová, Panské po Čajkami, Hrabník, Slobodné, Panský les, Za humnami, Sitiny, Veľká Baňa, Bachárka, Krivica, Kľuče, Kremenica, Medzi jarkami, Kazáre, Kamenný vrch, Hruščova, Za Michalkom, Malý Peterklín, Posekaný háj, Uhliská, Boky, Paseky, Boroš, Malá Šimkovská, Budnisko, Smrdáčky, Trianová, Skaly nad Vyvieračkou, Zuby

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 9 z 17

Vypálené, Bystrické, Hrabník, Trianova dolina, Šešlochty, Nové hory, Urbársky les, Na Puškárovej, Raková, Závrište, Pri dube, Novosady, Lesná hora, Jancova hora, Valovská, Banky, Hory, Sološnická dolina, Nad kaplnkou, Mníšske, Očkajov vrch, Jancové, Horné, Nad vinohradmi, Mýtnáre, Mierkové, Dlhé, Jurečková lúka, Stará Chtelnica, Školnícka hôrka, Palkova lúka, Krivé, Polesina, Teplice, Trianov vrch, Rybník, Bukovina, Masárske, Špitálsky les, Vyhorené, Očkajov vrch a malá Čížová, Rígeľ, Pole od osuského, Pod Bielou horou, Čeklín, Pri Gemešovom jarku, Krivé Kolísky, Lopaty, Pod Hrenákovými brehmi, Podhory, Svätá hora, Vojské, Široká, Holúbková, Pred hornou lúkou, Komory, Dubový vrch, Za Dúbravou, Pisáre, Štátne lesy

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 10 z 17

Kĺzanské údolie, Kopánka, Himligárka, Klokoč, Pod Mariášom, Cejtach a Molpir, Zlatá noha, Zelená hora, Dolné Kuglové, Šenkárka, Rúbanice, Pri Zabitom, Malý Barvienok, Pod hrádzou, Nad Vydricou, Pod Čížovou, Štrbavé, Za plešivou, Pri lošonskom chotári, Cidle, Silasčíková, Omlade, Spodný Dubník, Solcáre, V krúžkoch, Bachračka, Olšina, Pod strateným stokom, Hofierske diely, Farské a Pekovičová, Babia hôrka, Pod Čeklínom, Hofnáre, Pod Jancovým, Kocúri, Krepčík, Štefkovci, Kolená, Horné Kuglové, Malinské, Záhumenice, Zbojníčka, Dúbrava, Vlčie hory, Chrenkova dolina, Jelenie, Záhumenice, Rehákova, Všivavý potôčik a pálenica, Hrnčiare, Pod Bradlom, Za Beňovou nivou, Petruchová, Chlebnice, Stoličiare, Pálffyovské, Krajčíre, Štamperky, Bolnáre, Topole

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 11 z 17

Brnošiny, Polodomnice, Hrabník, Malá Baňa, Koláre, Veterník, Šajtle, Prostredné, Pod Čajkami, Pod Brnošinami, Kožová, Prostredný vrch, Prachárska dolina, Uhlianka, Černík, Halba, Gašparová, Čierna hora, Osminy, Lipina, Pri Hruškovom, Vedľa kríža, Skalky, Cibule, Kukly, Suchá hora, Padelky, Písaný kameň, Jancová, Borky, Mosnácka, Erika, Brestové, Pisárova dolina, Vyje, Veľká Šimkovská, Strieborné misky, Gašparka, Kobiláky, Lesy, Šibenice, Močarina, Fongy, Kvapkavá studnička, Komandle, Tepluše, Konča Skaliek, Kinisberg, Pyšné, Vápenička, Nové hory, Pod zámkom, Zajačí skok, Od novej lúky, Tri hony, Obecný les, Vrbovec, Diely k Malvazu, Vrchy, Frndákovci

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 12 z 17

Rakyta, Strapáky, Na lúčkach, Krížne, Stupka, Murna, Hradište, Močiare, Lesný hon, Kliny, Kočov pred kanálom, Políčko, Pod Skalou, Štrky, U verbajky, Bočiny, Za chrástami, Valaské, Motyčky, Líščí vrch, Nechtáky, U Sopkovej, Nad potôčkom, Sološnický les, Hrubý Barvínek, Radové role, Vajarský les, Pri Dubníku, Drotáre, Osminy, Hora, Pod Kráľovým vŕškom, Za Holou horou, Močiarne tatry, Štátny les, Pod pálenicami a oborou, Pod úbočou, Rúbané, Hrúšťová, Prostredný vŕšok, Dolné lúky, Kamenisté, Nad Fajdlbergom, Obora, Sedliská, Kaluže, Nad potôčikom, Nad Gortňavou, Kratina, Pod svätým stokom v rúbaniciach, V Lopušnej, Medzi lúkami, Languvky za potôčkom, Za Ševcovým jarkom, Richtárstvo, Malvaská lúka, Silešky, Do Vrbovca, Pod chodníkom, Javorinky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 13 z 17

Dlhé role a Kulháň, Kráľov vŕšok, Oprchále, Miligrunt, Skalky a Jancova hora, Pri obrázku, Sedliacke, Dolné lúky, Od medzí, Diely k Rudavám, Lizíková, Brezy, Dlhé štvrte, Cvičná lúka, Rúbane, Nad Jancovým, Languvky, Malá jama, Brezová, Vyrúbané, Ganglovská, Zľaby, Diely, Horné podlesné, Pod homolkami, Za vinohradmi, Trávniky, Farárske, Pod horami, Vypálenisko, Zálistok, Pod Klinecbergom, Nad Rásnikom, Záklučie, Záhumenice, Studienkové, Za brezím, Veľká Čížová, Hlboký jarok, Dielce, Beňová, Prílohy, Pod Rybníkom, Konopniská, Skalka, Piesky, Jamy, Jalšina, Salaš, Makové lúky, Trávnice a Černík, Kratiny, Potôčik, Za Kerebergom, Staré rúbanisko, Mlyniská, Hrabníky a rovné pole, Medzi cestami, U Kocúrov, Pätiradie

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 14 z 17

Podolky, Holind, Bratislavské záhumenice, Pod Hurbánkami, Doliny, Kotliarka, Od Vrbovca, Za vŕbím, Blechov jarok, Nad škorcom, Horné lúky, Koryto, Hrubé prostredné, Hore Holeškou, Slnečné Údolie, Kamenec, Zinská dolina, Mestský vrch, Zákľučské lúky, Kinárová, Pod hrabinou, Pustáky, Bosáková, Žákova lúka, Pod Kamencom, Sobonky, Za cintorínom, Kopanice, Grofova, Na siedmych Táľoch, Pri Grnči, Doliny a Mutre, Nivky, Pod Hrádkom, Moderská hora, Horské diely, Hrabina, Rúbanie, Diely pod hájom, Peterklin, Brezinka, Nad vápenkou, Jágrová, Štyri búdy, Stoková hora, Príhony a Mašíková, Horné Blavské, Niže sviatočnej, Dolné lúky, Drgonova, Pod brežné, Zajačie, Pod Čerencom, Pod čelom, Šteruská dolina, Holeška, Záhumné pole, Koryto, Dolná Bukovina, Nová hora

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 15 z 17

Grefty, Pod Kinárovou, Mlynské pole, U Hurbánky, Priepastné pole, Hôrka, Čierna zem, Kozinec, Volcházy, Pod Krauským, Pod Dúbravou, Nad pivnicou, Od Bielku, Nad Uhliskami, Čerenec, Nad Čerencom, Barance, Valuchová, Vidlárové, Dolné padielky, Saulak, Breziny valové, Pindrišová, Horné lúky, Horný rúban, Zbudovce nad včelínom, Chatová oblasť Suchý Vrch, Korontálka, Zlatá hora, Libavica, Hôrka, Ostrá dolinka, Malé prostredné, Pod Suchým vrchom, Kamenec vyše hradskej, Nigle, Petrova, Noviny, Kamenec niže hradskej, Stará osada, Puškárka, Krauské, Dolné pustáky, Balatom, Radvanica, Uhliská, Vajčatý, Pod Hôrkou, Hoštačina, Lúky pri Prašníku, Horné pole, Balaton, Lipiny, U sadovej nivy, Slatina, Hoštáky, Háje, Trgonova, Za Kučerkou, Dolné nandiely

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 16 z 17

Pod rebrom, Kopanice pred jarkom, Vajarský les, U Grnče, Vankovské II., Pod stodolami, Spoločná lúka, Medzi vodami, Pod Brezinou, Škridláky, Hrubá dolina, Pažitné radové lúky, Huncpalky, Komárno, Kopánky za kostolom, Nad slaniskami, Pod Koňom, Holint, Nivky vyše dediny, Panštiny, Počkovec, Ostrá, Pasienkové diely, Malé kolárske, Židové, Kučisdorfská dolina, Homolky, Horné pole, Pezinská dolina, Horné, Rúbaň, Za záhumenicami, Pod Brezinkou, Pod rúbaním, Dolné úvozy, Pod chrasťou, Dlhý Vŕšok, Šaltov, Šalátová, Pri bosom jarku, Table, Seliešky, Dolné jamky, Vinohrady, Pod hájom, Pod Rakytkou, Mlynské pole, Stará hora, Sprosna, Kučišdorfská Dolina, Dlhý diel, Vankovské I., Kút, Priepastie, Pastierovce, Stupy, Čelo, Pod Petrovou, Brehy, Diely k jaseňu

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 17 z 17

Pod hôrkami, Maginky, Malá Jurčová, Dielce nad mlynom, Horné pustáky, Horné lúky, Na hôrku, Krčice, Čmelok, Ryhová, Márovie lúky, Mliniskov vrch, Podolná cesta, Mäsiarsky Ostrovec, Pod Chripcom, Dolné lúky, Horný Húšek, Košiar, Pri háji, Holý vrch, Tetky, Nad Kučerkou, Skaly, Jahodnisko, Žiary, Záverské padelky, Sanitra a sady, Medzi borníkami, Podvinohradské lúky, Plešiny, Za záhradami, Pod kubalkou, Nad zbrodku, Rajt, Bumbálci, Stavané, Kozarova, nad hlbokou dolinou, Pučavka a Dúbrava, Pavlíčková

miesto inde

Kršlenica (3x), Pod Pajštúnom (2x), Orlie skaly (2x), Roštún (2x), Strmina (2x), Hlboča (1x), Vyvieračka pod Bacharkou (1x), Chríb (1x), Lančársky Dubník (1x), Slopy (1x), Bolehlav (1x)
miesto v Kršlenica
miesto v Pod Pajštúnom
miesto v Orlie skaly

Podobné, CHKO Malé Karpaty:

3675x turistika, 1448x miesto, 810x strom, 488x orientačný bod, 245x turistické informácie, 214x poľovnícky posed, 181x prístrešok, altánok, 104x ohnisko, 54x orientačná mapa, 54x miesto na piknik, 25x atrakcia, 19x štôlňa, 11x chranený strom, 11x komín, 7x studňa, 2x ZOO, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.