Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, CHKO Malé Karpaty

Miesto v CHKO Malé Karpaty

V CHKO Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Pustý kostolík, Leopoldov majer, Zochova chata, Vlkovka a pod Ravnicou, Kolísky, Prvé vŕšky, Humenice, Čistinky, Hoblíkove záhrady, Gazare, Plánky, Veľký Varan, Horáreň Pekná cesta, Kamenáre, Panský dom, Pri svätej studienke, Háj, Na Sládkovskej, Zadné červené, Staré záhrady, Pod Jahodníkom, Horská, Roličky, Na tehelni, Veľké Tŕnie, Horné ohrady, Pod Handraškou, Záhumenice, Háj, Na nivách, Kremenice, Dlhý vrch, Cerová dráha, Kopce, Trávniky, Rybníky Parina, Biháre, Vidnarky, Nad kostolom, Bukovec, Panský les, Čierne blato, Za kaplnkou, Rázsochy, Novákov les, Fugelka, Dolina, Pod Kremenicou, Záhumenice, Dolné lúky, Na jamách, Lúky nad dedinou, PRI LIPE, Záhumenice, Sakovci, Za potokom, Juhásová a Trvajová, Paseky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 2 z 17

Pagáčovci, Trvajová dolina, Pod Kuliškou, Sakov vrch, Betlehem, Peredzské, Polkoráby, Pitvory, Pod vinohradmi, U Mosných, Horné Košariská, Zazová, Panciere, Vágalovci, Biely kríž, Pláčkovci, Šlahorčina, Horné lúky, Sasákov mlyn, Dolný rúban, Dolný diel, Batkovce, Oboje vojské, Horné záhumence, Nový mlyn, Horný diel, Pod Dubravou, Pri račom potoku, Nad teheľňou, Brehy pod jarkom, Brezina, Prielohy, Havrania skala, Pučavky, Močidielka, Kopanice, Pod valom, Píla, Prídavky, Pustý rybník, majer Prekážka, Horné grefty, Pod mraznicami, Za kostolom, Pri hámri, Banďova lúka, Kršlenica, Na Maruši, Horná pažiť, U Slivu, Bariny, Františkov majer, Olšová hora, Zemný vrch, Za potokom, Kamenné tváre, Novosady, Kramársky les, Nad Lichtkami, Táborky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 3 z 17

Rajna, Sebraky, Ovsisko, Kopaničiarske, Turie brehy, Troganových lúčky, Hrubé lúky, Ohradky, Grošovské, Kaťušina lúka, Tri studne, Nad Bednárovým, Lipy, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, Stredné Ohňavy, Obora, Matejkova dolina, Brezvovky, Pod Barancom, Záhumenice, Pod Končinami, Ostrá úboč, Lopušná, Tehlárová, Pod Ostriežom, Mederie, Bajcarova dolina, Dolné lúky, Davčové, Pod úbočím, Pod úbočím, Za dúbravkou, Kúdeľove nivy, Blízke baracky, Horná mláka, Oskoruša, Patákové, Slaniská, Dlhé rovné, Vzdialenejšie záhumenice, Šenkérových lúky, Dolná mláka, Úboč, Na ľadnici, Za uhlom, Za Hoštákom, Dvoly, Medzi barackami, Zúbková, Háje, Vŕšky, Úval, Ďaleké baracky, Pri brezinách, Rovienky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 4 z 17

Medzi krúžkami, Pod hájom, Gašparových lúky, Pri blate, Pod Zápačím, V kruhu, Medzi mlákami, U blata, Bahulových vŕšok, Kolovrátok, Od chotára, Na kamennom jarku, Grefty, Pod panským, Nad Petenskou, Matkahezy, Trstinka, Predhorie, Františkova, Za výmoľom, Pod Korlátkou, Lošonská, Kukly, Spodky, Vítkov vŕšok, Smrekovec, Chrasťová hora, V lazoch, Pri jarku, Nad Vťelniskami, Pri Jaseni, Kamenište, Do Holej hory, Pri sasine, Pid dubinou, Pod humnami, Pod hôrkami, Koruny, Hrabovec, Za humná, Kamenné vráta, Medzi cestami, Trstinka do potoka, Pri studienkach, Kubášova, Vcelniská, Bravenčí kruh, Deravá skala, Malá kamenná dolina, U bielej hliny, Nový dvor, Malé Vagrvoldy, Pod potokom, Drieňová hora, Pod jeleňou horou, Na vŕškoch, Pod holou horou, Cierna skala, Krštenice, Sásie

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 5 z 17

Nové pole, Noviny, Pri včelínoch, Podielky, Nad lúčkami, Pod hájom, Za hoštákmi, Bukovina, Za horou, Biele studienky, Osmina, Konopniská, Rajčie hory, Pasienok, Záhony, Nad záhradami, Záhlučky, Smoliarov háj, Pri hliníkoch, Piesky, Jágarská, Sádky, Paseky, Podolky za kríčkom, Tále, Pod Malce, Nad Pustým, Vrchy, Borina, Podisky, Pod ježovkou, Dolné mlyny, Zdola dráhy, Od veselského, Pri močidlách, Kamence, Nad močidlami, Kapusnice, Zánivčie, Hrudy, Lúky vyše silnice, Priečne, Za luhom, Záhrady, Výsady, Smutná a Dolné Šnajdáre, Konopiská, Grefty, Klenová a Popočné, Blažkovec, Malý rybníček a Vrásičie, Niva háj, Osičie nad háčkami, Osičie a Nad Háčkami, Veľký železník, Pri mlyne, Bukovina a Pavlíkova, Podháje, Horné Šnajdáre, Za humnami

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 6 z 17

Dúbravka, Kozy, Panský les, Medzi potokmi, Podháje a húšte, Dlhé, Horné lúky, Pri mlynoch, Na bráne, Bohatá, Jaminy, Záhumenice, Pahorky, Sychravý, Holý vrch, Za kostolom, Za výsadami, Hrubý a malý železník, Za vŕškom, Biele stoky, Maruša, Kapustnice, Plchovec, Orešanské, Štátny les, Od kočínského, Ohlajty, Šajby, Mladé hory, Pod záhlučky, Šišoritné, Šajcle, Štátny les, Hranová, Pri cintoríne, Panský les, Dolina, Dlhé, Jarka, Pod prandle, Panský les, Sova, Sparištia, Vápenice, Trázniky, Sparištia, Dielce, Od nižnianského, Lúky vyše cesty, Výsady, Pod Háčkami, Pracháreň, Ponky, Krátke, Pri Bôriči, Lajtny, Špindrále, Šaškovec, Selnice, Parná, Ramáre, Purbeky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 7 z 17

Horné konce, Štábonty, Háčky, Za horným koncom, Staré slanisko, Rybníček, Jalovčie, Kýžnare, Žobrák, Šivavec, Nad vidnarky, Bôričie, Vrch Leginák, Dielce, Pojty, Bukovina, Rúbanice, Za humnami, Dolné vinohrady, Solírové, Lósiky, Horné vinohrady, Horné pole od Naháča, Pri Pavlovom jarku, Homolka, Pod Vinohrady, Hlavina, Pod Hrubými skalami, Pod oknami, Kačínske, Pod výškou, Rovná, Hoštacká hôrka, Šajby, Beňova niva, Zlámaná hora, Malé Barany, Kostolná hôrka, Paure, Za Beňovou horou, Pod rovnou, Lazy, Nad Mariášom, Obora, Cvikle, Za lesom, Červíčka, Nad Rehákovým jarkom, Gonvalovské, Lachov, Potočné, Tŕstie, Horná Blava, Piešťa, Včelín, Za Blavou, Juríčkova jama, Pod Prešovňou, Prešovňa, Spúšť

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 8 z 17

Pod Piešťou, Vlčiaky, Predné záhumenice, Pri kohútovom jarku, Grafle, Rehákov jarok, Pod zlámanou horou, Lúčky, Červená búda, Na lúčkach, Zámok, Očkajov vrch a malá Čížová, Šenkárka, Kazáre, Gašparová, Pod Hrenákovými brehmi, Lesy, Hruščova, Lesná hora, Horné lúky, Za Dúbravou, Krivica, V krúžkoch, Mierkové, Tichý vrch, Kľuče, Podhory, Pri Zabitom, Nové hory, Lipina, Vedľa kríža, Špitálsky les, Komory, Pálffyovské, Závrište, Prostredný vrch, Budnisko, Slobodné, Nízke, Topole, Pod Mariášom, Mosnácka, Pred hornou lúkou, Silasčíková, Štrbavé, Rehákova, Polodomnice, Horné Kuglové, Kĺzanské údolie, Na Puškárovej, Malý Peterklín, Dubový vrch, Dúbrava, Šešlochty, Padelky, Kukly, Raková, Jurečková lúka, Cidle, Za jarkom

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 9 z 17

Krivé, Hory, Komandle, Pod Bielou horou, Mníšske, Posekaný háj, Medzi jarkami, Rígeľ, Kozáčky, Vojské, Pustý Ligisland, Písaný kameň, Borky, Pod Bradlom, Prachárska dolina, Veľká Šimkovská, Za Michalkom, Široká, Prostredné, Lopaty, Šajtle, Gašparka, Trianov vrch, Sitiny, Vypálené, Záhumenice, Spodný Dubník, Krivé Kolísky, Nad kaplnkou, Solcáre, Čierna hora, Dlhé, Brestové, Stará Chtelnica, Pisárova dolina, Hrnčiare, Rúbanice, Pri Hruškovom, Za Beňovou nivou, Horné, Černík, Malá Baňa, Šestka, Na kopci, Hrabník, Klokoč, Smrdáčky, Urbársky les, Pod Jancovým, Babia hôrka, Štefkovci, Všivavý potôčik a pálenica, Petruchová, Pri dube, Paseky, Krajčíre, Vyje, Panský les, Štamperky, Bachárka

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 10 z 17

Pri lošonskom chotári, Olšina, Mýtnáre, Pod Brnošinami, Pole od osuského, Šibenice, Kolená, Hofnáre, Boky, Duhrová, Panský les, Kožová, Chlebnice, Cibule, Pri troch duboch, Vlčie hory, Hrabník, Zlatá noha, Pod strateným stokom, Veľká Baňa, Himligárka, Štátne lesy, Strieborné misky, Uhliská, Zuby, Chrenkova dolina, Vyhorené, Hofierske diely, Jelenie, Bachračka, Obora a Čeklín, Uhlianka, Farársky les, Dolné Kuglové, Pod hrádzou, Stoličiare, Kamenný vrch, Pisáre, Jancová, Očkajov vrch, Masárske, Kocúri, Nad vinohradmi, Pod Čajkami, Valovská, Koláre, Skaly nad Vyvieračkou, Cejtach a Molpir, Kinisberg, Jancova hora, Palkova lúka, Brnošiny, Omlade, Za plešivou, Boroš, Farské a Pekovičová, Novosady, Malý Barvienok, Teplice, Za humnami

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 11 z 17

Zbojníčka, Rybník, Panské po Čajkami, Mechy, Bystrické, Pod Čížovou, Tepluše, Osminy, Kvapkavá studnička, Polesina, Sološnická dolina, Jancové, Školnícka hôrka, Konča Skaliek, Korytá a pálenica, Pred dolinou, Grófová, Fongy, Bukovina, Kobiláky, Holúbková, Malinské, Močarina, Bolnáre, Pod Čeklínom, Trianova dolina, Záhumenice, Čeklín, Erika, Veterník, Krepčík, Kremenica, Švarcman, Hrabník, Suchá hora, Halba, Banky, Dlhé kusy, Zelená hora, Trianová, Malá Šimkovská, Skalky, Svätá hora, Pri Gemešovom jarku, Cerovina, Nad Vydricou, Kopánka, Pri ceste, Hradište, Vajarský les, Kráľov vŕšok, Prostredný vŕšok, Sedliacke, Farárske, Pod Hurbánkami, Záklučie, Mlyniská, Za Kerebergom, Miligrunt, U Sopkovej

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 12 z 17

Rúbane, Jamy, Za brezím, Štátny les, U Kocúrov, Štrky, Murna, Ganglovská, Bočiny, Potôčik, Kotliarka, Bratislavské záhumenice, Za vŕbím, Valaské, Pod chodníkom, Nad škorcom, Kliny, Lesný hon, Pod úbočou, Lizíková, Beňová, Stupka, Medzi lúkami, Od Vrbovca, Staré rúbanisko, Kamenisté, Obora, Nad potôčikom, Cvičná lúka, Pod zámkom, Vrbovec, Močiarne tatry, Vypálenisko, Pätiradie, Diely k Rudavám, Jalšina, Zálistok, Oprchále, Konopniská, Osminy, Hrubý Barvínek, Vrchy, Dolné lúky, Malvaská lúka, Dlhé štvrte, Skalka, Pod pálenicami a oborou, Salaš, Pri obrázku, Strapáky, Horné podlesné, Od medzí, Nad Rásnikom, Tri hony, Kaluže, U verbajky, Záhumenice, Dielce, Obecný les, Podolky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 13 z 17

Nad potôčkom, Močiare, Richtárstvo, Vyrúbané, Silešky, Veľká Čížová, V Lopušnej, Makové lúky, Brezy, Diely, Medzi cestami, Skalky a Jancova hora, Diely k Malvazu, Za chrástami, Pod homolkami, Pyšné, Doliny, Studienkové, Hrúšťová, Nové hory, Rakyta, Hlboký jarok, Vápenička, Blechov jarok, Hora, Za Ševcovým jarkom, Rúbané, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Pod Skalou, Trávniky, Javorinky, Holind, Pod horami, Trávnice a Černík, Malá jama, Nad Gortňavou, Brezová, Na lúčkach, Kratiny, Hrabníky a rovné pole, Od novej lúky, Frndákovci, Krížne, Drotáre, Zajačí skok, Nad Jancovým, Nechtáky, Languvky, Nad Fajdlbergom, Piesky, Pod Rybníkom, Sološnický les, Za vinohradmi, Do Vrbovca, Kratina, Za Holou horou, Prílohy, Dlhé role a Kulháň, Dolné lúky, Políčko

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 14 z 17

Motyčky, Sedliská, Pri Dubníku, Kočov pred kanálom, Pod Kráľovým vŕškom, Líščí vrch, Zľaby, Radové role, Pod Klinecbergom, Languvky za potôčkom, Hoštáky, Spoločná lúka, Doliny a Mutre, Malá Jurčová, Dolné jamky, Diely pod hájom, Kút, Pod Hrádkom, Vajarský les, Kučišdorfská Dolina, Dlhý Vŕšok, Dolné pustáky, Za cintorínom, Table, Pod Dúbravou, Vajčatý, Pod stodolami, Horné lúky, Kopanice pred jarkom, Krauské, Pod Brezinou, Lúky pri Prašníku, Nad vápenkou, Stupy, Nad slaniskami, Dielce nad mlynom, Malé prostredné, Volcházy, Brezinka, Horné pole, Diely k jaseňu, Horné pustáky, Horské diely, Vinohrady, Zbudovce nad včelínom, Korontálka, Grefty, Pustáky, Čelo, Kamenec niže hradskej, Rúbanie, Háje, Kamenec, Homolky, Pezinská dolina, Kopanice, Pod chrasťou, Niže sviatočnej, Príhony a Mašíková, Dlhý diel

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 15 z 17

Vankovské I., Sobonky, Kopánky za kostolom, Kinárová, Horné, Pod Suchým vrchom, Peterklin, Bosáková, Pod čelom, Stoková hora, Hrabina, Komárno, Brehy, Pod Kamencom, Škridláky, Uhliská, Saulak, Počkovec, Pastierovce, Na siedmych Táľoch, Žákova lúka, Breziny valové, Slatina, Pod Čerencom, Dolné úvozy, Pod Rakytkou, Pod Koňom, Horné lúky, Pasienkové diely, Barance, Malé kolárske, Trgonova, U Hurbánky, Noviny, Nivky vyše dediny, Koryto, Pri Grnči, Nad Čerencom, Od Bielku, Za Kučerkou, Hoštačina, Zlatá hora, Horné Blavské, Horný rúban, Mlynské pole, Pod rúbaním, Čierna zem, Huncpalky, Sprosna, Záhumné pole, Čerenec, Nad pivnicou, Seliešky, Hrubá dolina, Nová hora, Priepastie, Stará osada, Pod brežné, Holint, Šalátová

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 16 z 17

Petrova, Pod hájom, Pod Hôrkou, Pod hrabinou, Horné lúky, Šteruská dolina, Pod Petrovou, U Grnče, Hôrka, Holeška, Priepastné pole, Zákľučské lúky, Pod Krauským, Kučisdorfská dolina, Balatom, Hrubé prostredné, Dolné nandiely, Vankovské II., Pod Brezinkou, Hore Holeškou, Rúbaň, Drgonova, Maginky, Mestský vrch, Za záhumenicami, Dolné lúky, Židové, Stará hora, Moderská hora, Hôrka, Libavica, Chatová oblasť Suchý Vrch, Medzi vodami, Balaton, Ostrá, Lipiny, Jágrová, Dolné padielky, Nad Uhliskami, Radvanica, Puškárka, Pod rebrom, Na hôrku, Nivky, U sadovej nivy, Panštiny, Grofova, Zinská dolina, Valuchová, Kamenec vyše hradskej, Ostrá dolinka, Nigle, Šaltov, Pod Kinárovou, Pažitné radové lúky, Zajačie, Koryto, Dolná Bukovina, Štyri búdy, Vidlárové

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 17 z 17

Pod hôrkami, Mlynské pole, Slnečné Údolie, Kozinec, Pindrišová, Pri bosom jarku, Horné pole, Mlčovky, Pod Beňovým vrchom, Košiar, Pod hradom, Chripec, Kopánky, Mikulčická kopanica, Korenec, Sychrová, Stavané, Nad sychrovou, Krče, Kolárske, Plešiny, Pod kapustnicami, Škrípik, Uhlisko, Hory, Pri kaplnke pri panských lúkach, Lintner, Obecná hora, Trnávka, Cez chodník, Horné záhumenice, Lazinov vrch, Fabiánov mlyn, Pod Chripcom, Vŕšky a prostredný vrch, Panštiny, Skalky, Pustá Ves, Rúbanice, Podvorné za rybníkom

miesto inde

Kršlenica (3x), Pod Pajštúnom (2x), Orlie skaly (2x), Roštún (2x), Strmina (2x), Hlboča (1x), Vyvieračka pod Bacharkou (1x), Chríb (1x), Lančársky Dubník (1x), Slopy (1x), Bolehlav (1x)
miesto v Kršlenica
miesto v Pod Pajštúnom
miesto v Orlie skaly

Podobné, CHKO Malé Karpaty:

3621x turistika, 1448x miesto, 779x strom, 488x orientačný bod, 243x turistické informácie, 203x poľovnícky posed, 175x prístrešok, altánok, 103x ohnisko, 54x miesto na piknik, 53x orientačná mapa, 23x atrakcia, 19x štôlňa, 11x chranený strom, 11x komín, 7x studňa, 2x ZOO, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.