Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, CHKO Malé Karpaty

Miesto v CHKO Malé Karpaty

V CHKO Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Pustý kostolík, Leopoldov majer, Panský dom, Zochova chata, Vlkovka a pod Ravnicou, Kolísky, Humenice, Prvé vŕšky, Gazare, Hoblíkove záhrady, Pod Jahodníkom, Čistinky, Plánky, Veľký Varan, Kamenáre, Horáreň Pekná cesta, Na Sládkovskej, Háj, Pri svätej studienke, Staré záhrady, Zadné červené, Horská, Roličky, Horné ohrady, Na tehelni, Pod Handraškou, Háj, Na nivách, Cerová dráha, Záhumenice, Veľké Tŕnie, Kopce, Kremenice, Dlhý vrch, Rázsochy, Trávniky, Biháre, Rybníky Parina, Bukovec, Vidnarky, Nad kostolom, Panský les, Čierne blato, Za kaplnkou, Novákov les, Fugelka, Dolina, Pod Kremenicou, Záhumenice, Lúky nad dedinou, PRI LIPE, Na jamách, Dolné lúky, Sakov vrch, Za potokom, Trvajová dolina, Pod vinohradmi, Paseky

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 2 z 17

Pagáčovci, U Mosných, Sakovci, Pitvory, Peredzské, Juhásová a Trvajová, Betlehem, Polkoráby, Pod Kuliškou, Záhumenice, Zazová, Biely kríž, Panciere, Horné Košariská, Vágalovci, Pláčkovci, Šlahorčina, Horné lúky, Sasákov mlyn, Horný diel, Nový mlyn, Batkovce, Pri račom potoku, Oboje vojské, Pod Dubravou, Dolný diel, Dolný rúban, Horné záhumence, Brehy pod jarkom, Brezina, Nad teheľňou, Píla, Prielohy, Močidielka, Prídavky, Pod valom, Kopanice, Havrania skala, Pučavky, Pustý rybník, majer Prekážka, Pod mraznicami, Horné grefty, Za kostolom, Pri hámri, Banďova lúka, Kršlenica, Na Maruši, Horná pažiť, U Slivu, Bariny, Františkov majer, Olšová hora, Za potokom, Zemný vrch, Kamenné tváre, Novosady, Táborky, Kramársky les, Nad Lichtkami

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 3 z 17

Rajna, Sebraky, Ovsisko, Kopaničiarske, Troganových lúčky, Turie brehy, Hrubé lúky, Ohradky, Kaťušina lúka, Grošovské, Tri studne, Nad Bednárovým, Lipy, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, Stredné Ohňavy, Pod úbočím, Bajcarova dolina, Pod úbočím, Lopušná, Mederie, Matejkova dolina, Dolné lúky, Ostrá úboč, Pod Ostriežom, Brezvovky, Záhumenice, Pod Barancom, Davčové, Tehlárová, Pod Končinami, Kúdeľove nivy, Rovienky, Za uhlom, Patákové, Úval, Úboč, Slaniská, Dlhé rovné, Za Hoštákom, Vzdialenejšie záhumenice, Pri brezinách, Zúbková, Za dúbravkou, Ďaleké baracky, Šenkérových lúky, Dolná mláka, Blízke baracky, Pod hájom, Dvoly, Na ľadnici, Medzi barackami, Vŕšky, Oskoruša, Háje, Horná mláka

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 4 z 17

Medzi krúžkami, Pod Zápačím, V kruhu, Pri blate, Kolovrátok, Bahulových vŕšok, Gašparových lúky, Medzi mlákami, U blata, Bravenčí kruh, Pri sasine, Krštenice, Medzi cestami, Cierna skala, Trstinka do potoka, Grefty, Vítkov vŕšok, Predhorie, Pri jarku, Nový dvor, Smrekovec, Kamenné vráta, Kamenište, Vcelniská, V lazoch, Pri Jaseni, Malé Vagrvoldy, Drieňová hora, Nad Vťelniskami, Pod holou horou, Lošonská, Na kamennom jarku, Pod jeleňou horou, Pod Korlátkou, U bielej hliny, Pod panským, Kukly, Hrabovec, Na vŕškoch, Pid dubinou, Pod hôrkami, Františkova, Do Holej hory, Malá kamenná dolina, Kubášova, Pod potokom, Od chotára, Matkahezy, Za humná, Trstinka, Deravá skala, Chrasťová hora, Nad Petenskou, Za výmoľom, Pri studienkach, Pod humnami, Spodky, Koruny, Nové pole, Za hoštákmi

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 5 z 17

Pri včelínoch, Nad lúčkami, Sásie, Noviny, Za horou, Bukovina, Pod hájom, Podielky, Biele studienky, Pri močidlách, Kapusnice, Sádky, Podolky za kríčkom, Priečne, Dolné mlyny, Pri hliníkoch, Hrudy, Kamence, Za luhom, Podisky, Paseky, Rajčie hory, Pod Malce, Záhony, Nad močidlami, Záhlučky, Záhrady, Konopniská, Smoliarov háj, Lúky vyše silnice, Od veselského, Borina, Osmina, Tále, Pasienok, Nad záhradami, Nad Pustým, Piesky, Pod ježovkou, Zdola dráhy, Jágarská, Vrchy, Zánivčie, Záhumenice, Šišoritné, Sparištia, Pri mlynoch, Ponky, Za výsadami, Pod Háčkami, Hranová, Maruša, Bohatá, Dlhé, Malý rybníček a Vrásičie, Ohlajty, Pri mlyne, Pahorky, Klenová a Popočné, Pod prandle

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 6 z 17

Kapustnice, Sychravý, Výsady, Horné lúky, Pod záhlučky, Od nižnianského, Jarka, Podháje a húšte, Holý vrch, Kozy, Panský les, Šajby, Panský les, Výsady, Medzi potokmi, Dielce, Lajtny, Panský les, Biele stoky, Plchovec, Grefty, Osičie nad háčkami, Orešanské, Mladé hory, Veľký železník, Na bráne, Niva háj, Šajcle, Podháje, Blažkovec, Od kočínského, Dlhé, Štátny les, Hrubý a malý železník, Pracháreň, Krátke, Smutná a Dolné Šnajdáre, Dúbravka, Za humnami, Jaminy, Pri Bôriči, Osičie a Nad Háčkami, Bukovina a Pavlíkova, Konopiská, Horné Šnajdáre, Sova, Sparištia, Vápenice, Dolina, Pri cintoríne, Trázniky, Za kostolom, Za vŕškom, Štátny les, Lúky vyše cesty, Štábonty, Selnice, Horné konce, Nad vidnarky, Rybníček, Staré slanisko, Bôričie

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 7 z 17

Ramáre, Parná, Vrch Leginák, Purbeky, Za humnami, Háčky, Za horným koncom, Šaškovec, Jalovčie, Bukovina, Rúbanice, Dielce, Žobrák, Pojty, Kýžnare, Špindrále, Šivavec, Lósiky, Horné pole od Naháča, Horné vinohrady, Solírové, Dolné vinohrady, Pod Prešovňou, Pod Piešťou, Červíčka, Zlámaná hora, Červená búda, Spúšť, Juríčkova jama, Vlčiaky, Piešťa, Nad Mariášom, Pri Pavlovom jarku, Nad Rehákovým jarkom, Pri kohútovom jarku, Rehákov jarok, Beňova niva, Lúčky, Kostolná hôrka, Grafle, Horná Blava, Pod zlámanou horou, Zámok, Lachov, Za Blavou, Na lúčkach, Hoštacká hôrka, Za lesom, Potočné, Pod výškou, Gonvalovské, Rovná, Cvikle, Malé Barany, Predné záhumenice, Prešovňa, Za Beňovou horou, Pod Vinohrady, Homolka, Kačínske

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 8 z 17

Hlavina, Obora, Včelín, Pod Hrubými skalami, Lazy, Šajby, Paure, Pod oknami, Tŕstie, Pod rovnou, Pisáre, Vojské, Rehákova, Štamperky, Kozáčky, Trianov vrch, Cibule, Pod Čeklínom, Solcáre, Jancová, Uhlianka, Záhumenice, Veterník, Brestové, Za plešivou, Hrabník, Prostredný vrch, Malá Baňa, Lopaty, Stará Chtelnica, Kopánka, Dubový vrch, Šibenice, Gašparová, Zlatá noha, Masárske, Kvapkavá studnička, Teplice, Panský les, Bachračka, Hofnáre, Chrenkova dolina, Pod Bielou horou, Malý Peterklín, Krepčík, Za Beňovou nivou, Gašparka, Nad vinohradmi, Kolená, Pod hrádzou, Štrbavé, Jancové, Mierkové, Borky, Lesy, Mosnácka, Petruchová, Novosady, Stoličiare, Hrabník

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 9 z 17

Písaný kameň, Skaly nad Vyvieračkou, Hory, Medzi jarkami, Farské a Pekovičová, Šestka, V krúžkoch, Hrabník, Uhliská, Štefkovci, Brnošiny, Erika, Pisárova dolina, Kĺzanské údolie, Všivavý potôčik a pálenica, Tichý vrch, Chlebnice, Nad Vydricou, Dlhé kusy, Pod Čajkami, Polesina, Strieborné misky, Mechy, Spodný Dubník, Mníšske, Klokoč, Kremenica, Rígeľ, Černík, Pred dolinou, Panský les, Nad kaplnkou, Trianová, Padelky, Pod Brnošinami, Hruščova, Kožová, Cejtach a Molpir, Kinisberg, Obora, Bachárka, Omlade, Banky, Korytá a pálenica, Pod Mariášom, Pri Zabitom, Nové hory, Krajčíre, Hofierske diely, Farársky les, Švarcman, Špitálsky les, Zelená hora, Vlčie hory, Pri dube, Polodomnice, Jancova hora, Krivé, Bystrické, Bukovina

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 10 z 17

Pod Hrenákovými brehmi, Pri ceste, Silasčíková, Závrište, Horné Kuglové, Prostredné, Kamenný vrch, Pod strateným stokom, Sitiny, Suchá hora, Pustý Ligisland, Konča Skaliek, Pri lošonskom chotári, Boroš, Jelenie, Bolnáre, Osminy, Kazáre, Sološnická dolina, Cidle, Horné lúky, Slobodné, Vedľa kríža, Štátne lesy, Malinské, Nízke, Zbojníčka, Očkajov vrch, Zuby, Pri Hruškovom, Záhumenice, Močarina, Dúbrava, Trianova dolina, Holúbková, Topole, Himligárka, Šenkárka, Urbársky les, Obora a Čeklín, Duhrová, Šajtle, Kobiláky, Krivé Kolísky, Za Michalkom, Komandle, Malý Barvienok, Veľká Šimkovská, Olšina, Krivica, Smrdáčky, Raková, Paseky, Mýtnáre, Grófová, Fongy, Komory, Čierna hora, Lesná hora, Široká

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 11 z 17

Dolné Kuglové, Panské po Čajkami, Šešlochty, Valovská, Vypálené, Babia hôrka, Vyhorené, Jurečková lúka, Za jarkom, Kocúri, Horné, Dlhé, Očkajov vrch a malá Čížová, Koláre, Rúbanice, Za Dúbravou, Hrnčiare, Školnícka hôrka, Tepluše, Kukly, Pod Čížovou, Pod Bradlom, Na Puškárovej, Rybník, Kľuče, Posekaný háj, Vyje, Malá Šimkovská, Skalky, Svätá hora, Veľká Baňa, Pri Gemešovom jarku, Cerovina, Pole od osuského, Halba, Pri troch duboch, Podhory, Na kopci, Pálffyovské, Lipina, Budnisko, Prachárska dolina, Pred hornou lúkou, Boky, Za humnami, Čeklín, Pod Jancovým, Dolné lúky, Nad Rásnikom, Dielce, Jalšina, Malá jama, Kočov pred kanálom, Vyrúbané, Pod Hurbánkami, Obecný les, Za Holou horou, Dlhé štvrte, Javorinky, Rúbane

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 12 z 17

Hrubý Barvínek, Lesný hon, Za Ševcovým jarkom, Stupka, Zajačí skok, Krížne, Hrúšťová, Ganglovská, Hradište, Valaské, Obora, Vrbovec, Oprchále, Rakyta, Radové role, Skalky a Jancova hora, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Za brezím, Staré rúbanisko, Sedliská, Languvky za potôčkom, Bočiny, U verbajky, Medzi lúkami, Močiarne tatry, Tri hony, Studienkové, Nové hory, Štrky, Nad škorcom, Pod Kráľovým vŕškom, Nad Jancovým, Jamy, Pyšné, Nad Fajdlbergom, Doliny, Bratislavské záhumenice, V Lopušnej, Drotáre, Štátny les, Lizíková, Kamenisté, Motyčky, Podolky, Líščí vrch, Prostredný vŕšok, Sedliacke, U Sopkovej, Malvaská lúka, Pod horami, Zľaby, Trávniky, Skalka, Brezy, Medzi cestami, Vypálenisko, Blechov jarok, Vrchy, Močiare, Trávnice a Černík

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 13 z 17

Vápenička, Za chrástami, Pod pálenicami a oborou, Diely, Pätiradie, Kráľov vŕšok, Od Vrbovca, Zálistok, Záklučie, Diely k Rudavám, U Kocúrov, Za vŕbím, Hlboký jarok, Kratina, Od medzí, Potôčik, Vajarský les, Pod homolkami, Strapáky, Murna, Na lúčkach, Nad potôčikom, Do Vrbovca, Languvky, Diely k Malvazu, Beňová, Farárske, Kaluže, Makové lúky, Nad potôčkom, Piesky, Osminy, Pod chodníkom, Kratiny, Veľká Čížová, Nechtáky, Frndákovci, Mlyniská, Dlhé role a Kulháň, Brezová, Od novej lúky, Cvičná lúka, Konopniská, Salaš, Pod Skalou, Pod Klinecbergom, Hrabníky a rovné pole, Za vinohradmi, Pri Dubníku, Horné podlesné, Holind, Kliny, Pod zámkom, Kotliarka, Dolné lúky, Sološnický les, Pod Rybníkom, Prílohy, Pod úbočou, Rúbané

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 14 z 17

Silešky, Záhumenice, Za Kerebergom, Políčko, Pri obrázku, Richtárstvo, Hora, Miligrunt, Nad Gortňavou, Sobonky, Diely k jaseňu, Dielce nad mlynom, Vajčatý, Maginky, Zajačie, Hoštáky, Peterklin, Pezinská dolina, Doliny a Mutre, Horné pustáky, Vajarský les, Kinárová, Horné lúky, Za cintorínom, Holeška, Kopanice, Uhliská, Trgonova, Petrova, Komárno, Hôrka, Vidlárové, Lúky pri Prašníku, Pri Grnči, Rúbaň, Čerenec, Na hôrku, Moderská hora, Pustáky, Za záhumenicami, Koryto, Zbudovce nad včelínom, Príhony a Mašíková, Dolné nandiely, Dolné jamky, Stupy, Mlynské pole, Dolné padielky, Nad vápenkou, Hrubé prostredné, Vankovské II., Pod Hrádkom, Malé prostredné, Pod hrabinou, Nad Čerencom, Priepastie, Pasienkové diely, Jágrová, Dolné pustáky, Nad pivnicou

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 15 z 17

Kamenec vyše hradskej, Čierna zem, Pri bosom jarku, Brezinka, Židové, Puškárka, Stará osada, Zákľučské lúky, U sadovej nivy, Malé kolárske, Pod Rakytkou, Pod Kamencom, Grofova, Homolky, Balaton, Slnečné Údolie, Slatina, Horné Blavské, Pod brežné, Od Bielku, Seliešky, Pod Krauským, Na siedmych Táľoch, Pod hájom, Nigle, Nivky vyše dediny, Vankovské I., Brehy, Pod Čerencom, Kučišdorfská Dolina, Priepastné pole, Dolné lúky, Nad Uhliskami, Pod Dúbravou, Pindrišová, Ostrá dolinka, Hôrka, Dlhý diel, Sprosna, Pod rúbaním, Chatová oblasť Suchý Vrch, Horné lúky, Ostrá, Stoková hora, Valuchová, Huncpalky, Kozinec, Barance, Horné lúky, Za Kučerkou, Pod čelom, Volcházy, Šteruská dolina, Table, Mlynské pole, Čelo, Nad slaniskami, Saulak, Pod Koňom, Rúbanie

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 16 z 17

Kopanice pred jarkom, Horné pole, Zlatá hora, Libavica, Hrubá dolina, Holint, Kamenec niže hradskej, Nivky, Štyri búdy, Radvanica, Stará hora, Kopánky za kostolom, Diely pod hájom, Noviny, Pod rebrom, Kút, Mestský vrch, Škridláky, Horné pole, Pažitné radové lúky, Horské diely, Dolné úvozy, Kamenec, Drgonova, Hoštačina, Medzi vodami, Pod stodolami, Krauské, Hrabina, Pod Petrovou, Koryto, Breziny valové, Pod Brezinou, Malá Jurčová, Počkovec, Panštiny, Hore Holeškou, Horný rúban, Horné, Grefty, Vinohrady, Pod hôrkami, Lipiny, Pod Brezinkou, Žákova lúka, Háje, Spoločná lúka, Dlhý Vŕšok, Pastierovce, Šalátová, U Grnče, Pod Hôrkou, Balatom, Dolná Bukovina, Korontálka, Bosáková, Pod chrasťou, Záhumné pole, Niže sviatočnej, Nová hora

Miesto, CHKO Malé Karpaty:, 17 z 17

Šaltov, Pod Suchým vrchom, Kučisdorfská dolina, U Hurbánky, Pod Kinárovou, Zinská dolina, Lingrab, Záhradi pri Klanaku, Širmahok, Pod obecnou horou, Dolná hora, Paseka hlboká dolina, Jelšová hora, Na krížnej, Horné lúčky, Dolné lúčky, Nad zbrodku, Kolárske, Za záhradami, Gloc, Podvorné pod vinohrady, Pod Ostrým vrchom, Javorinka, Starý salaš, Kasovce, Sychrová, Pod kubalkou, Mliniskov vrch, Úboč, Horné záhumenice, Stavané, Škrípik, Knižnica, Bočina, Marošové skaly, Pri čiernej studni, Medzi borníkami, Košiar, Krče, Pod pálenicou

miesto inde

Kršlenica (3x), Orlie skaly (2x), Pod Pajštúnom (2x), Strmina (2x), Bolehlav (1x), Hlboča (1x), Roštún (1x), Vyvieračka pod Bacharkou (1x), Chríb (1x), Lančársky Dubník (1x), Slopy (1x)
miesto v Kršlenica
miesto v Orlie skaly
miesto v Pod Pajštúnom

Podobné, CHKO Malé Karpaty:

3583x turistika, 1447x miesto, 779x strom, 485x orientačný bod, 234x turistické informácie, 201x poľovnícky posed, 174x prístrešok, altánok, 89x ohnisko, 53x miesto na piknik, 51x orientačná mapa, 19x štôlňa, 18x atrakcia, 11x chranený strom, 11x komín, 7x studňa, 2x ZOO, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.